Indkaldelse til regionalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Sønderjylland

Der indkaldes hermed til ordinær regionalforsamling i henhold til Dansk Land – Rover klubs vedtægter og med nedenstående dagsorden.

Afholdes på: Sluk efter Kro, Tøndervej 16, Vedsted, 6500 Vojens.

Lørdag d. 24. februar 2024 Kl. 1000.

Regionen er vært med noget at spise, hvorfor bindende tilmelding er nødvendig, hvis man vil spise med, hvilket kan ske til Mogens Torp 8676, på tlf. nr. +4553736018 eller mail: mogensgennerstrand@hotmail.com den 09/2-2024.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.

3. Valg af stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

6. Regionsledelsens beretning.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.

10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.

11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.

På valg er kasser og sekretær, samt bestyrelsesmedlem

12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. På valg

13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode. På valg

14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.

15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. På valg

17. Eventuelt.

Emner der ønskes behandlet under punkt 10 a. skal være Regionsledelsen i hænde senest lørdag den 15 JAN 2024. Dette kan gøres ved at fremsende til Mogens Torp mogensgennerstrand@hotmail.com

Hvis fremsendte emne ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også sendes dertil, jfr. sidste dato for dette i vedtægterne.

Husk, at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde, vel og mærke hvis kontingent er rettidigt betalt.

Vel mødt og på gensyn, regionsledelsen Sønderjylland.

Dette indlæg blev udgivet i Tidligere arrangementer. Bogmærk permalinket.