Nytårstur

Godt nytår til jer alle.

Velkommen til region Sønderjyllands nytårstur den 8.1.2022 rundt i det sønderjyske. Turen starter hos Kent, Roostvej 6, 6535 Branderup kl.9.30. Kent og Gert tager os med på tur fra Branderup til Gram.
Tilmelding senest 7. januar 2022 på dengamlestald@bbsyd.dk eller 27225272.

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til Nytårstur

Regionalforsamling 2022

Indkaldelse til Ordinær Regionalforsamling i Region Sønderjylland
Der indkaldes hermed til ordinær regionalforsamling i henhold til Dansk Land – Rover klubs
vedtægter og med nedenstående dagsorden. Afholdes på: ”Stampenborg”, Skovbyvej 5, 6230 Rødekro Lørdag d. 12 februar 2022 Kl. 1000. Se: www.stampenborg.dk


Regionen er vært med noget at spise, hvorfor bindende tilmelding er nødvendig, hvis man vil spise med, hvilket kan ske til Mogens Torp 8676, på tlf. nr. +4553736018 eller mail:
mogensgennerstrand@hotmail.com den 30/1-2021.


Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.
6. Regionsledelsens beretning.
7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.
9. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.
10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.
11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen.
På valg er kasserer og sekretær, samt bestyrelsesmedlem
12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. På valg
13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig
periode. På valg
14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren.
15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. På valg
17. Eventuelt.
Emner der ønskes behandlet under punkt 10 a. skal være Regionsledelsen i hænde senest lørdag den
15 JAN 2021. Dette kan gøres ved at fremsende til Mogens Torp mogensgennerstrand@hotmail.com
Hvis fremsendte emne ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også sendes dertil, jfr. sidste dato for dette i vedtægterne.
Husk at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde, vel og mærke hvis kontingent er rettidigt betalt.
Vel mødt og på gensyn, regionsledelsen Sønderjylland.

Udgivet i Kommende arrangementer, Regionalforsamling | Kommentarer lukket til Regionalforsamling 2022

JULETUR

Vi inviterer til årets juletur i det sønderjyske. Denne gang starter turen lørdag den 4. december 2021 kl. 11.00 på i Vojens, Stadionparken. Turen er arrangeret af Kent Rostgaard Johansen vi slutter turen med gløgg og æbleskiver midt på eftermiddagen. Slutadresse er Roostvej 6, Branderup. Tilmelding til 27225272 eller dengamlestald@bbsyd.dk senest 1. december 2021. Vel mødt

Udgivet i Tidligere arrangementer | Kommentarer lukket til JULETUR